|

7 Beste boeken over asielzoekers

De aanpak was grondig. Tot op de calorie was uitgerekend wat een gemiddelde asielzoeker op een dag zou verteren en men was er absoluut van overtuigd dat alleen mannen tussen de 18 en 35 jaar zouden komen. Het algemeen beleid tegenover de jonge heren was duidelijk: ze kunnen niks en mogen niks. Al op de eerste dag brak paniek uit toen bleek dat ook vrouwen en kinderen asiel aanvroegen.

“Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers omvat vele facetten. De beschreven methodiek gaat uit van een algemeen kader van hulpverlening. De verbijzondering komt voort uit de specifieke context van het vluchtelingenbestaan, dat gekenmerkt wordt door een cumulatie van problemen.

De asielloterij

Het Europese vluchtelingenbeleid van 2015 tot de Oekraïneoorlog

Het Europese asielrecht heeft het dodelijkste migratiesysteem ter wereld in het leven geroepen. Meer dan twintigduizend mensen zijn onderweg naar Europa om het leven gekomen. Velen wagen desondanks de tocht, want wie binnen is, kan meestal blijven.

De beste kansen in deze loterij hebben jonge mannen die zich de diensten van mensensmokkelaars kunnen veroorloven; velen die onze hulp harder nodig hebben blijven achter. Kansloze asielzoekers zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en de asieltoestroom veroorzaakt telkens overbelasting van de opvang- en integratiecapaciteiten

Wil je dit boek bestellen en of info, klik hier

Culturen op de vlucht

over de transculturele psychiatrische zorg aan asielzoekers en vluchtelingen

Auteur: Hanneke Bot Mario Braakman, Luuk Preijde, Willem Wassink

  • Nederlands 
  • Bindwijze overig 
  • 9789080710610 
  • 200 pagina’s
Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers

“Psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers omvat vele facetten. De beschreven methodiek gaat uit van een algemeen kader van hulpverlening. De verbijzondering komt voort uit de specifieke context van het vluchtelingenbestaan, dat gekenmerkt wordt door een cumulatie van problemen.

De eigen kracht en competentie van zowel hulpvrager als hulpverlener vormen schakels binnen de hulpverleningsrelatie. De methodiek dient als handvat om de competentie te vergroten. Hierbij wordt een brug geslagen tussen theorie en praktisch handelen. Het boek bevat oefeningen, werkmateriaal en vragen voor zelfreflectie.

Beide auteurs zijn werkzaam op De Vonk. Jeannette Lely is psychotherapeut en Diny van den Heuvel-Wellens is als psychosociaal therapeut betrokken bij methodiekontwikkeling. Beiden hebben ervaring als docent bij opleidingen binnen de gezondheidszorg.

De Vonk is de afdeling van Centrum ’45 voor de behandeling van vluchtelingen en asielzoekers. Centrum ’45 is het landelijke centrum voor de behandeling van oorlogsgetroffenen en vervolgden en voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de psychotraumatologie. “

Dit is mijn huis

Geheel in de Hollandse traditie stonden de piepers op tafel toen in 1987 de eerste vluchtelingen zich meldden in het kader van de toen nieuwe ROA. Met deze Regeling Opvang Asielzoekers wilde Nederland de komst van asielzoekers hanteerbaar en beheersbaar maken.

De aanpak was grondig. Tot op de calorie was uitgerekend wat een gemiddelde asielzoeker op een dag zou verteren en men was er absoluut van overtuigd dat alleen mannen tussen de 18 en 35 jaar zouden komen. Het algemeen beleid tegenover de jonge heren was duidelijk: ze kunnen niks en mogen niks. Al op de eerste dag brak paniek uit toen bleek dat ook vrouwen en kinderen asiel aanvroegen.

Er waren geen luiers en alle keukens waren om beheerstechnische redenen verwijderd, waardoor het fabriceren van pap voor de kleintjes een huzarenstukje werd. En altijd was er gebrek aan opvangruimte, want de prognoses kloppen nooit. Ook nu, na 10 jaar heeft men dat nog niet onder de knie. Vandaar dat asielzoekers worden ondergebracht in voormalige k

Asielzoekers in Nederland

In dit boek worden diverse procedures beschreven die een asielzoeker moet doorlopen voordat een vluchteling zich in Nederland mag vestigen. De rechten die asielzoekers hebben, staan ook in het boek uitgebreid beschreven. Veel mensen hebben een bepaald vooroordeel over asielzoekers, vaak is dat helaas ook een negatief vooroordeel.

Er zijn weinig mensen die weten welke procedures een asielzoeker moet doorlopen om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen en uiteindelijk te verkrijgen. De auteur wil daar verandering in brengen door middel van dit boek. Een asielzoeker moet noodgedwongen opnieuw beginnen in een vreemd land, dat is absoluut niet gemakkelijk. Vluchten is geen keuze maar een dilemma.

Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland

Over opvang, integratie en beleid

Boek Nieuwe Wegen Voor Vluchtelingen In Nederland uitgegeven door Amsterdam University Press Minderheden racisme vluchtelingen

De EU-richtlijn over opvang van asielzoekers
Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is daarom nog niet bekend

Opvangvoorzieningen in Nederland en Frankrijk en de rechtsbescherming

Vergelijkbare berichten